Skip links

Main navigation

Ohjelma

Ohjelma

Keskiviikko 30.10.2019


8.30–9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


9.30–12.45 YHTEINEN OSUUS – Kansallinen edistäminen

9.30–10.00 Päivien avaus: Valtiovallan tervehdys ja potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian esittely
10.00–11.00 Moniammatillinen paneeli: Miten osaamista tulisi tunnistaa, kehittää ja arvioida?


11.00–12.45 Lounas, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


12.45–14.30 RINNAKKAISSESSIOT – osa 1

RINNAKKAISSESSIO 1: Voimavarat ja osaaminen
12.45–13.15 Katkeamaton lääkehoito
Sami Sneck, TtT, Erva lääkehoidon koordinaattori, OYS ERVA
13.15–13.45 Turvalliset laitteet osaavissa käsissä
Minna Kymäläinen, tarkastaja, Valvira
13.45–14.30 Kaatumisen ennaltaehkäisy
Tarja Tarvo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS
Riitta Koivula, YTT, kehittämispäällikkö, THL

RINNAKKAISSESSIO 2: Aktiivinen osallistuminen kehittämiseen
12.45–13.15 Asiakkaan ääni, tilastoja ja taustoja
Tuomas Kumpula, Sosiaali- ja potilasasiamies, Socom
13.15–13.45 Oman hoitoprosessin tarkastelua kokemusasiantuntijan näkökulmasta
Sami Munther, kokemusasiantuntija
13.45–14.30 Mitä minun tulisi tietää potilasvahingoista?
Maiju Welling, LT, potilasvakuutuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus


14.30–15.15 Kahvitauko, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


15.15–16.45 RINNAKKAISSESSIOT – osa 2

RINNAKKAISSESSIO 1: Voimavarat ja osaaminen
15.15–15.45 Työnohjauksella lisää potilas- ja asiakasturvallisuutta
Kalle Murtonen, TtM, psykoterapeutti, työnohjaaja
15.45–16.15 Jälkipuinti – psyykkinen taakka tippuu harteilta
Niina Reinikka, sairaanhoitaja
16.15–16.45 Miten työyhteisö selviää, kun jotain kamalaa tapahtuu?
Luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin 

RINNAKKAISSESSIO 2: Aktiivinen osallistuminen kehittämiseen
15.15–15.45 Potilaan mukaan ottaminen potilasturvallisuuden kehittämiseen
Merja Sahlström, TtT, tieto- ja kehittämispalveluiden päällikkö, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
15.45–16.15 Itsehoidon riskilääkkeet
Hanna-Leena Ylä-Rautio, apteekkifarmasian erikoisproviisori, Kärkölän apteekki
16.15–16.45 Lääkehaittojen tutkiminen
Jukka Pesonen, johtaja, lääketurvallisuus, Orion Oyj


17.00–18.00 Cocktail-tilaisuus ja parhaan ePosterin palkitseminen


Torstai 31.10.2019


8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


9.00–10.30 RINNAKKAISSESSIOT – osa 1

RINNAKKAISSESSIO 1: Seuranta ja kehittäminen
9.00–9.30 Kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit – Tietoa turvallisuudesta ja laadusta
Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, THL
9.30–10.00 Mitä tiedetään asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja mitä pitäisi tutkia?
Risto Roine, emeritusprofessori
10.00–10.30 Yksityissektorin keinot asiakas- ja potilasturvallisuuden hallintaan
Jaana Ikonen, laatupäällikkö, Mehiläinen

RINNAKKAISSESSIO 2: Palveluprosessit ja toimintatavat
9.00–9.30 Tuottajan, järjestäjän ja valvojan roolit ja vastuut vanhustenhuollon näkökulmasta
Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö
9.30–10.00 Omavalvonta ja sen merkitys – ilmoitusvelvollisuus
Riitta Husso, lakimies, Valvira
10.00–10.30 Raportoidaan ja opitaan onnistumisista
Kati Saarikivi, toimintayksikön esimies, Eksoten ensihoito
Petteri Alavahtola, potilasturvallisuuskoordinaattori, Eksoten akuuttisairaala


10.30–11.00 Kahvitauko, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


11.00–11.30 RINNAKKAISSESSIOT – osa 2

RINNAKKAISSESSIO 1: Seuranta ja kehittäminen
11.00–11.30 Miten kehittää toimintaa vaaratapahtumaraporttien avulla?
Carita Linden-Lahti, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS Apteekki
11.30–12.00 Takaisin sairaalaan, taas! Case-manageroinnilla apua potilaiden hoidon koordinointiin.
Mari Plukka, laatupäällikkö, VSHP

RINNAKKAISSESSIO 2: Palveluprosessit ja toimintatavat
11.00–11.30 Farmasian ammattilaisten ratkaisuja lääkehoidon haasteisiin – Turun kaupunginsairaala
Väinö Vähämäki, proviisori, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkehuolto
11.30–12.00 Lääkitysturvallisuus avohoidon asumispalveluissa
Anne Halmetoja, kehitysproviisori/lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Aino ja Eino lääkehoitopalvelut Oy


12.00–13.15 Lounas, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


13.15–15.30 YHTEINEN OSUUS – Riskien hallinta

13.15–14.00 Riskien hallinta suuronnettomuustilanteissa – Case Turku
Teemu Elomaa, ylilääkäri, TYKS


14.00–14.45 Sosiaalisen median vaikutukset potilas- ja asiakasturvallisuuteen
Mikko Lehtovirta, etälääkäri, tutkija

14.45–15.00 Päätössanat


15.00–15.30 Seurustelua ja pientä suupalaa ennen kotiin lähtöä