Skip links

Main navigation

Ohjelma

Ohjelma

Keskiviikko 30.10.2019


8.30–9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


9.30–11.00 YHTEINEN OSUUS (Ballroom-sali) – Kansallinen edistäminen
Pj. Hanna Kuusisto, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto sekä neurologian ylilääkäri, TAYS

9.30–10.00 Päivien avaus: Valtiovallan tervehdys ja potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian esittely
Jaska Siikavirta, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

10.00–11.00 Moniammatillinen paneeli: Miten osaamista tulisi tunnistaa, kehittää ja arvioida?
Pj. Sami Heistaro, koulutuspäällikkö, Lääkäriliitto

Panelistit:
Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS
Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja
Outi Salminen, varadekaani, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anna Puustelli-Pitkänen, lehtori, sosiaaligerontologia, Metropolia AMK
Maiju Welling, LT, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus


11.00–12.45 Lounas, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


12.45–14.30 RINNAKKAISSESSIOT – osa 1

RINNAKKAISSESSIO 1 (Ballroom-sali): Voimavarat ja osaaminen
Pj. Kristiina Heikkilä, tutkija, TtM, Hotus

12.45–13.15 Katkeamaton lääkehoito
Sami Sneck, TtT, Erva lääkehoidon koordinaattori, OYS ERVA
13.15–13.45 Turvalliset laitteet osaavissa käsissä
Minna Kymäläinen, tarkastaja, Valvira
13.45–14.30 Kaatumisen ennaltaehkäisy
Tarja Tarvo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS
Riitta Koivula, YTT, kehittämispäällikkö, THL

RINNAKKAISSESSIO 2 (Fenix-sali): Aktiivinen osallistuminen kehittämiseen
Pj. Heli Karhu, asiantuntija, Potilasvakuutuskeskus

12.45–13.15 Asiakkaan ääni, tilastoja ja taustoja
Tuomas Kumpula, Sosiaali- ja potilasasiamies, Socom
13.15–13.45 Oman hoitoprosessin tarkastelua kokemusasiantuntijan näkökulmasta
Sami Munther, kokemusasiantuntija
13.45–14.30 Mitä minun tulisi tietää potilasvahingoista?
Maiju Welling, LT, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus


14.30–15.15 Kahvitauko, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


15.15–16.45 RINNAKKAISSESSIOT – osa 2

RINNAKKAISSESSIO 1 (Ballroom-sali): Voimavarat ja osaaminen
Pj. Anne Jämsen, järjestövastaava, Sairaanhoitajat

15.15–15.45 Työnohjauksella lisää potilas- ja asiakasturvallisuutta
Kalle Murtonen, TtM, psykoterapeutti, työnohjaaja
15.45–16.15 Jälkipuinti – psyykkinen taakka tippuu harteilta
Niina Reinikka, sairaanhoitaja
16.15–16.45 Potilasturvallisuuden johtaminen – voimavarana
Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja

RINNAKKAISSESSIO 2 (Fenix-sali): Aktiivinen osallistuminen kehittämiseen
Pj. Panu Pikkusaari, toimitusjohtaja, Fioca Oy

15.15–15.45 Potilaan mukaan ottaminen potilasturvallisuuden kehittämiseen
Merja Sahlström, TtT, tieto- ja kehittämispalveluiden päällikkö, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
15.45–16.15 Itsehoidon riskilääkkeet
Hanna-Leena Ylä-Rautio, apteekkifarmasian erikoisproviisori, Kärkölän apteekki
16.15–16.45 Lääkehaittojen tutkiminen
Jukka Pesonen, johtaja, lääketurvallisuus, Orion Oyj


17.00–18.00 Cocktail-tilaisuus ja parhaan ePosterin palkitseminen


Torstai 31.10.2019


8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


9.00–10.30 RINNAKKAISSESSIOT – osa 1

RINNAKKAISSESSIO 1 (Ballroom-sali): Seuranta ja kehittäminen
Pj. Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja, Lääkäriliitto

9.00–9.30 Kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit – Tietoa turvallisuudesta ja laadusta
Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, THL
9.30–10.00 Mitä tiedetään asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja mitä pitäisi tutkia?
Risto Roine, emeritusprofessori
10.00–10.30 Yksityissektorin keinot asiakas- ja potilasturvallisuuden hallintaan
Jaana Ikonen, laatupäällikkö, Mehiläinen

RINNAKKAISSESSIO 2 (Fenix-sali): Palveluprosessit ja toimintatavat
Pj. Marjo Varsa, työelämäasioiden päällikkö, Talentia ry

9.00–9.30 Tuottajan, järjestäjän ja valvojan roolit ja vastuut vanhustenhuollon näkökulmasta
Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö
9.30–10.00 Omavalvonta ja sen merkitys – ilmoitusvelvollisuus
Riitta Husso, lakimies, Valvira
10.00–10.30 Raportoidaan ja opitaan onnistumisista
Kati Saarikivi, toimintayksikön esimies, Eksoten ensihoito
Petteri Alavahtola, potilasturvallisuuskoordinaattori, Eksoten akuuttisairaala


10.30–11.00 Kahvitauko, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


11.00–12.00 RINNAKKAISSESSIOT – osa 2

RINNAKKAISSESSIO 1 (Ballroom-sali): Seuranta ja kehittäminen
Pj. Ermo Haavisto, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja

11.00–11.30 Miten kehittää toimintaa vaaratapahtumaraporttien avulla?
Carita Linden-Lahti, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS Apteekki
11.30–12.00 Takaisin sairaalaan, taas! Case-manageroinnilla apua potilaiden hoidon koordinointiin.
Mari Plukka, laatupäällikkö, VSHP

RINNAKKAISSESSIO 2 (Fenix-sali): Palveluprosessit ja toimintatavat
Pj. Antti Kataja, hallituksen puheenjohtaja, Farmasialiitto

11.00–11.30 Farmasian ammattilaisten ratkaisuja lääkehoidon haasteisiin – Turun kaupunginsairaala
Väinö Vähämäki, proviisori, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkehuolto
11.30–12.00 Lääkitysturvallisuus avohoidon asumispalveluissa
Anne Halmetoja, kehitysproviisori/lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Aino ja Eino lääkehoitopalvelut Oy


12.00–13.15 Lounas, näyttelyyn ja ePostereihin tutustuminen


13.15–15.30 YHTEINEN OSUUS (Ballroom-sali) – Riskien hallinta
Pj. Hanna Kuusisto, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto sekä neurologian ylilääkäri, TAYS

13.15–14.00 Riskien hallinta suuronnettomuustilanteissa – Case Turku
Teemu Elomaa, ylilääkäri, TYKS


14.00–14.45 Sosiaalisen median vaikutukset potilas- ja asiakasturvallisuuteen
Mikko Lehtovirta, etälääkäri, tutkija

14.45–15.00 Päätössanat


15.00–15.30 Seurustelua ja pientä suupalaa ennen kotiin lähtöä