Skip links

Päänavigointi

Luennoitsijat

Luennoitsijat

toimitusjohtaja Niina Laine, Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut
Infektioiden ja mikrobilääkeresistenssin torjunta/antibioottien käyttö Lastenklinikalla

klinikkaproviisori Asta Kähkönen, HUS-Apteekki
Syöpäpotilaiden lääkitysturvallisuuden edistäminen

ylilääkäri Katri Makkonen, STM
Miten asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia 2017-2021 huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa

sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Potilasturvallisuuden johtaminen – laatua ja vaikuttavuutta

lääkintäneuvos, ryhmäpäällikkö Kaisa Riala, Valvira
Potilasturvallisuus valvojan silmin

kehittämispäällikkö Katja Ivanitskiy, Apotti
Case Apotti – sosiaali ja terveys saman katon alle

ylilääkäri Santeri Seppälä, Essote
Case Essote – sote-integraatio päivystyksessä

selvityshenkilö Hanna Mäkäräinen, dos, eMBA
Terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistus tukemaan sote-muutosta

potilasturvallisuuspäällikkö Karolina Olin, TYKS
Vakavien vaaratapahtumien tutkinta – case TYKS

erikoistutkija Persephone Doupi, THL
Potilaskertomustietojen hyödyntämisen mahdollisuudet potilasturvallisuustyössä

sosiaalineuvos Aimo Strömberg
Mitä huono huokaat, kun turva on kelkassa – potilasnäkökulma

koulutuspäällikkö Arto Helovuo, Finnair Flight Academy
Potilasturvallisuuskulttuuri – kohti Potilasturvallisuuspäiviä 2020

projektijohtaja Jyrki Perttunen, HUS Lean kehittäminen -yksikkö
Lean ja potilasturvallisuus – Uhka vai mahdollisuus

kliininen opettaja, terveyskeskuslääkäri Maarit Nevalainen, Helsingin yliopisto / Mäntsälän terveyskeskus
Potilasturvallisuuden toteutumisen varmistaminen yleislääkärin silmin perustyössä ja yhteistyössä muiden henkilöstö- ja sidosryhmien kanssa

johtava ylilääkäri Juha Tuominen, Terveystalo
Onko valinnanvapaus uhka vai mahdollisuus potilasturvallisuuden näkökulmasta?

tutkijatohtori Mikko Lehtovirta, FiMM
Potilasturvallisuus etälääkärin työssä

ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, STM
Suomi ikääntymään turvallisemmin kärkihankkeiden avulla

yliopistonlehtori Virpi Jylhä, Itä-Suomen yliopisto
Puutteellinen tiedonhallinta lisää haittatapahtumien määrää

potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki, HUS Yhtymähallinto
Potilastietojärjestelmien riskit ja mahdollisuudet potilasturvallisuuden näkökulmasta

ensihoidon kenttäjohtaja Hannes Friberg ja ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen, VSHP
Osaamisen varmistaminen ensihoidossa